بایگانی‌های ارزیابان - الفبا خبر
ارزیابان خسارت باید بتوانند در سطح بین المللی کار کنند – ۲۶ دی ۱۳۹۷
رییس کل بیمه مرکزی در دومین گردهمایی ارزیابان حرفه ای خسارت صنعت بیمه:

ارزیابان خسارت باید بتوانند در سطح بین المللی کار کنند –

الفبا: صابر- رییس کل بیمه مرکزی ایران خواستار افزایش سطح فعالیت حرفه ای ارزیابان خسارت درصنعت بیمه برای کسب توانایی کار در سطوح بین المللی شد و گفت ارزیابان خسارت باید بتوانند در سطح بین المللی کار کنند بنابراین باید با قوانین بین المللی آشنایی داشته باشند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست