بایگانی‌های ارزیابی ریسک - الفبا خبر
‍ برگزاری همایش سراسری کارگزاران صنعت بیمه به میزبانی “بیمه زندگی خاورمیانه” ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

‍ برگزاری همایش سراسری کارگزاران صنعت بیمه به میزبانی “بیمه زندگی خاورمیانه”

همایش سراسری کارگزاران صنعت بیمه به میزبانی "بیمه زندگی خاورمیانه" برگزار شد. در این همایش که با حضور کارگزاران صنعت بیمه از سراسر کشور برگزار گردید، مدیران شرکت در موضوعات مختلف بیمه‌ای مانند: ارزیابی ریسک، بازار فروش بیمه‌های زندگی در کشور و بیمه‌های مستمری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست