بایگانی‌های ارزیابی غیر واقعی - الفبا خبر
بانک ها برای پوشاندن ترازنامه منفی خود ،ارزیابی غیر واقعی ارائه می کنند ۲۸ آبان ۱۳۹۷
ترکان مطرح کرد:

بانک ها برای پوشاندن ترازنامه منفی خود ،ارزیابی غیر واقعی ارائه می کنند

الفبا: اکبر ترکان،مشاور عالی رئیس جمهور در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک اظهار کرد، در ادوار مختلف مدیریت با چالش تحریم رو به رو شده ام.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست