بایگانی‌های ارز آزاد - الفبا خبر
بانک مرکزی فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد را کاهش دهد ۲۸ مهر ۱۳۹۷
رییس کنفدراسیون صادرات در پاسخ به الفبا:

بانک مرکزی فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد را کاهش دهد

الفبا: رییس کنفدراسیون صادرات با بیان این که شرایط صادرات کشور به سخت ترین وضعیت طی 13 سال گذشته تاکنون رسیده است، تاکید کرد این که دولت بازار آزاد را فقط به صرف این که یک یا دو درصد بیشتر نیست در نظر نگیرد و چشمش را روی بازار آزاد ببندد، عملا صورت مساله را پاک کرده است یا واقعیتی را انکار دارد می کند. دولت باید فاصله ارز نیمایی با آزاد را با مداخله بانک مرکزی کاهش دهد. فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد موجب افزایش تقاضای ثبت سفارش برای واردات شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست