بایگانی‌های ارز صادرات - الفبا خبر
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برخی کالاها بیشتر از ۳ ماه وقت می خواهد ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برخی کالاها بیشتر از ۳ ماه وقت می خواهد

الفباخبر : در شرایط کنونی، دولت آن چنان مشغله دارد که برای توسعه صادرات، هیچ اقدام و تمهیدی انجام نداده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست