بایگانی‌های ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ - الفبا خبر
اخبار ضدونقیض از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار ضدونقیض از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ

 الفبا-حسین بردبار: درحالی که سال گذشته مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه بر قرارداشتن کاغذ مصرفی مطبوعات در فهرست ارز 4200 تومانی بارها صحه گذاشتند اما این روزها اخبار غیررسمی و ضدونقیضی درباره احتمال حذف تخصیص این نوع ارز شنیده می شود، با این حال هنوز هیچ مرجع رسمی این موضوع را تایید نکرده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست