بایگانی‌های ارز 4200 تومانی - الفبا خبر
رییس کنفدراسیون صادرات ایران درپاسخ به الفبا :  سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلالان و رانت خواران می رود ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

رییس کنفدراسیون صادرات ایران درپاسخ به الفبا : سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلالان و رانت خواران می رود

الفبا-حسین بردبار:رییس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از این که جامعه هدف و اقشار ضعیف از ارز 4200 تومانی بهره نمی برند، گفت که هیچ جنسی در بازار با این قیمت به مصرف کننده داده نمی شود و درنتیجه سود آن به جیب دلالان و رانت خواران می رود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست