بایگانی‌های ارز _صادرات - الفبا خبر
بازگشت ارز حاصل از صادرات، نیازمند تفاهم دولت و بخش خصوصی ۱۵ دی ۱۳۹۷

بازگشت ارز حاصل از صادرات، نیازمند تفاهم دولت و بخش خصوصی

الفبا: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت دولت و بخش خصوصی باید با مذاکره و تفاهم، سازوکاری تعریف کنند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست