بایگانی‌های ارز_حاصل_از_صادرات - الفبا خبر
وزیر اقتصاد و دارایی : کارگروهی برای بازگشت ارز صادرات تشکیل شد ۱۳ تیر ۱۳۹۸

وزیر اقتصاد و دارایی : کارگروهی برای بازگشت ارز صادرات تشکیل شد

الفبا : در هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که كارگروهی برای بررسی نحوه بازگشت ارز صادرات تشکیل شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست