بایگانی‌های ازدواج موقت مردان عرب - الفبا خبر
افزایش ۱۵ درصدی پذیرش هتلهای مشهد با وجود تحریمها ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
رییس اتحادیه هتل داران خراسان رضوی درگفت وگو با الفبا:

افزایش ۱۵ درصدی پذیرش هتلهای مشهد با وجود تحریمها

الفبا-حسین بردبار:رییس اتحادیه هتل داران خراسان رضوی درگفت وگو با الفبا از افزایش 15 درصدی پذیرش هتل های مشهد در نوروز امسال نسبت به سال گذشته خبرداد و طرح برخی از مسایل مانند ازدواج موقت برخی از مردان عرب با زنان ایرانی را شایعاتی دانست که اسکتبار به آن دامن می زند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست