بایگانی‌های اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران - الفبا خبر
اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران بالاخره تصویب شد ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران بالاخره تصویب شد

پس از طرح مباحث گوناگون درباره نحوه انتخاب رییس سندیکا سرانجام امروز اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران به تصویب شورای عالی بیمه رسید.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست