بایگانی‌های اساسنامه جدید - الفبا خبر
اساسنامه جدید بیمه دانا امروز به رای گذاشته می شود  ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

اساسنامه جدید بیمه دانا امروز به رای گذاشته می شود 

الفبا:رئیس هیأت مدیره بیمه دانا تشکیل هیات عامل مرکب از مدیرعامل ، قائم مقام و معاونان مدیرعامل را از ویژگی های اساسنامه جدید این شرکت برشمرد که امروز برای آن از سهامداران رای گیری می شود و اظهار داشت :اعضای هیات عامل طبق اساسنامه جدید توسط هیات مدیره تشکیل و صلاحیت حرفه ای آنها نیز طبق شرایط و ضوابط نهاد ناظر بر صنعت بیمه تأیید می شود .

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست