بایگانی‌های استاد اکبر مهدی ئی - الفبا خبر
کشور نیازمند نظام مهندسی تولید فرش است ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
یک تولید کننده و صاحب نظر در عرصه فرش:

کشور نیازمند نظام مهندسی تولید فرش است

حسین بردبار: یک تولید کننده و صاحب نظر عرصه فرش دستباف با اشاره به نیاز کشور به ایجاد نظام مهندسی تولید فرش گفت: اگر نظام مهندسی تولید فرش درکشور ایجاد شود حتی یک متر قالی روی زمین باقی نمی ماند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست