بایگانی‌های استارتاپ‌های گردشگری - الفبا خبر
استارتاپها میراث و گردشگری کشور را متحول خواهند کرد ۱۷ آذر ۱۳۹۷

استارتاپها میراث و گردشگری کشور را متحول خواهند کرد

الفبا: معاون فناوری و کاربرد سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت در یک سالی که از ایجاد این معاونت گذشته، 34 استارتاپ مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری فعال شده‌اند که حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی و گردشگری را متحول خواهند کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست