بایگانی‌های استارت_آپها - الفبا خبر
نوروزی : رشد پرتفوی بیش از ۲۰۰ درصدی بیمه خاورمیانه برای سال آینده ۳۰ تیر ۱۳۹۸
مدیرعامل بیمه خاورمیانه در گفتگو با الفبا :

نوروزی : رشد پرتفوی بیش از ۲۰۰ درصدی بیمه خاورمیانه برای سال آینده

الفبا : برگزاری جلسه روزهای اخیر بیمه خاورمیانه، یک نشست شاداب بود که بیش از آنکه مربوط به توزیع سود 80 ریالی سهام باشد، به نقطه عطف رشد و پویایی این شرکت ارتباط داشت که از زبان نوروزی تشریح شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست