بایگانی‌های استاندارد خودرویی - الفبا خبر
۲ ماه تا سررسید بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی ۱۳ آبان ۱۳۹۷

۲ ماه تا سررسید بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی

الفبا: خودروسازان کمتر از ۶۰ روز فرصت دارند تا از ابتدای دی ماه بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی یعنی مرحله سوم طرح "استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی" را اجرایی کنند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست