بایگانی‌های استراتژی پویا - الفبا خبر
تدوین استراتژی پویا برای سرمایه‌گذاری از محل منابع ذخایر بیمه زندگی ۰۱ آبان ۱۳۹۷
تقی‌لو تشریح کرد:

تدوین استراتژی پویا برای سرمایه‌گذاری از محل منابع ذخایر بیمه زندگی

الفبا: مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی جداسازی حساب‌های زندگی از غیرزندگی و تدوین استراتژی‌ پویا برای سرمایه‌گذاری از محل منابع ذخایر ریاضی را برای شرکت‌های بیمه امری حیاتی دانست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست