بایگانی‌های استعفاء رییس بانک مرکزی - الفبا خبر
سقوط رویپه به دنبال استعفاء رییس بانک مرکزی هند ۲۰ آذر ۱۳۹۷

سقوط رویپه به دنبال استعفاء رییس بانک مرکزی هند

الفبا: اختلافات رییس کل بانک مرکزی هند با دولت در نهایت منجر به استعفاء او و کاهش ارزش رویپه شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست