بایگانی‌های استعفای پوری‌حسینی - الفبا خبر
استعفای پوری‌حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی ۱۳ دی ۱۳۹۷

استعفای پوری‌حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی

الفبا: رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ابراز "در تجمعاتی که انجام می‌شود، می‌گویند که بنده از سازمان خصوصی‌سازی استعفا بدهم" تأکید کرد: والله بنده استعفا داده‌ام، به‌صورت کتبی هم این کار را کرده‌ام.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست