بایگانی‌های استعلام پیامکی - الفبا خبر
استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکانپذیر شد؛ دسته چک صیاد ۲۲ مهر ۱۳۹۷

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکانپذیر شد؛ دسته چک صیاد

الفباخبر: بنابر اعلام بانک مرکزی از این پس می‌توانید با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوید.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست