بایگانی‌های استقبال از نمایشگاه فرش - الفبا خبر
استقبال کم نظیر از نمایشگاه فرش با وجود روزهای سخت اقتصادی ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
رییس مرکز ملی فرش ایران در گفت وگو با الفبا خبرداد:

استقبال کم نظیر از نمایشگاه فرش با وجود روزهای سخت اقتصادی

حسین بردبار: رییس مرکز ملی فرش ایران ازتحقق فروش واستقبال کم نظیر مردم ازنمایشگاه فرش دستباف ایران با وجود روزهای سخت اقتصادی و تحریم های آمریکا خبرداد.

هیچ سالی استقبال از نمایشگاه فرش به اندازه امسال نبوده است ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

هیچ سالی استقبال از نمایشگاه فرش به اندازه امسال نبوده است

الفبا-حسین بردبار: رییس مرکز ملی فرش ایران معتقد است هیچ سالی استقبال از نمایشگاه فرش به اندازه امسال نبوده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست