بایگانی‌های استقراض - الفبا خبر
بانک مرکزی نزدیک به ۱۲میلیارد دلار استقراض دارد ۲۰ مهر ۱۳۹۷

بانک مرکزی نزدیک به ۱۲میلیارد دلار استقراض دارد

الفباخبر: تازه ترین آمار بانک مرکزی گویای بدهی 10میلیارد و 441 میلیون دلار ایران است که اگر به آن معوقه ها را هم بیفزاییم، به رقم 11 میلیارد و 885 میلیون دلار می رسیم که البته در مقایسه با حجم درآمدهای ارزی کشور قابل توجه نیست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست