بایگانی‌های اسد آباد - الفبا خبر
واگزاری کمپ گردشگری به زندانیان ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

واگزاری کمپ گردشگری به زندانیان

الفبا-در یک اقدام ابنکاری سر انجام پس از گذشت ۹ سال با اداره کمپ گردشگری اسدآباد توسط زندانیان موافقت شد. این کمپ پس از سال ها بلاتکلیفی در اختیار انجمن حمایت از زندانیان استان همدان قرار گرفت . مدیر گردشگری اسد آباد همدان  اعلام کرد کمپ گردشگری اسد آباد زین پس توسط زندانیان اداره میشود […]

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست