بایگانی‌های اسفندیاری - الفبا خبر
امتناع سرپرست پتروشیمی فن آوران از دستور وزیر کار ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سه شغله ای که کماکان سه شغله است

امتناع سرپرست پتروشیمی فن آوران از دستور وزیر کار

الفبا: اسفندیاری که مدیری پروازی است هفته ای نصف روز در مجتمع پتروشیمی فن آوران حاضر می شود و ۸ ماه است که در سه موقعیت شغلی حضور دارد و به عبارتی سه شغله است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست