بایگانی‌های اسیدپاشی - الفبا خبر
جزئیات بیشتر درباره پرداخت خسارت درمان اسیدپاشی توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

جزئیات بیشتر درباره پرداخت خسارت درمان اسیدپاشی توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور

الفبا: با رایزنی صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور ، ردیف بودجه مشخصی برای اسیدپاشی معین و از منابع بیمه شخص ثالث صیانت شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست