بایگانی‌های اسید پاشی - الفبا خبر
مجلس بودجه جداگانه‌ای به صندوق تامین خسارت‌های بدنی اختصاص می‌دهد ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

مجلس بودجه جداگانه‌ای به صندوق تامین خسارت‌های بدنی اختصاص می‌دهد

الفبا: مدیرعامل صندوق تامین خسارهای بدنی خبر داده است که از سال آینده و در قانون بودجه، منابعی جداگانه برای این صندوق اختصاص می‌یابد تا از آن محل، هزینه درمانی مرتکبین حادثه اسید پاشی جبران شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست