بایگانی‌های اشتغالات نوین - الفبا خبر
پست بانک متولی کسب و کارهای آی سی تی کشور با ظرفیت ۴۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ مهر ۱۳۹۷
رئیس سازمان فضایی:

پست بانک متولی کسب و کارهای آی سی تی کشور با ظرفیت ۴۰ هزار میلیارد تومان

الفباخبر: دکتر براری رئیس سازمان فضایی که هم اکنون در عرصه فضا مسئولیت های دبیری شورای عالی فضایی و رئیس سازمان فضایی را بر عهده دارد، پست بانک را دارای توان مناسب برای ساماندهی کسب و کارهای آی سی تی کشور که هم اکنون دارای ظرفیت 400 هزار میلیارد ریال است، می داند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست