بایگانی‌های اشتغالزایی - الفبا خبر
ایجاد ۵۲هزار شغل برای روستاییان و عشایر ۲۲ دی ۱۳۹۷

ایجاد ۵۲هزار شغل برای روستاییان و عشایر

الفبا: طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری از اولویت های دولت تدبیر و امید به شمار می رود و بانک کشاورزی با پرداخت تسهیلات در قالب این طرح ،در ایجاد بیش از 52 هزار شغل نقش اساسی ایفا کرده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست