بایگانی‌های اشتغال دانشجویان - الفبا خبر
بیمه سامان، دانشجویان را با کسب و کارهای بیمه ای آشنا می کند ۲۵ آبان ۱۳۹۷

بیمه سامان، دانشجویان را با کسب و کارهای بیمه ای آشنا می کند

الفبا: بیمه سامان به منظور ایفای رسالت اجتماعی خود در راه توسعه فرهنگ بیمه و کادرسازی نیروی انسانی در صنعت بیمه، دانشجویان را با کسب و کارهای بیمه ای آشنا می کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست