بایگانی‌های اشتغال روستایی - الفبا خبر
جذب ۱۰۰در صدی اعتبار اشتغال روستایی توسط بانک کشاورزی ۰۹ دی ۱۳۹۷

جذب ۱۰۰در صدی اعتبار اشتغال روستایی توسط بانک کشاورزی

الفبا: در نشست صمیمی مدیرعامل بانک کشاورزی با مدیر شعب این بانک در استان آذربایجان شرقی عنوان شد جذب 100 درصدی اعتبار اشتغال پایدار روستایی.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست