بایگانی‌های اشتغال پایدار - الفبا خبر
صادرات ۴میلیون تنی برای ایجاد اشتغال پایدار ۳۰ مهر ۱۳۹۷
دکتر مصطفی پور معاون سنگ آهن گهر زمین

صادرات ۴میلیون تنی برای ایجاد اشتغال پایدار

الفبا؛ دکتر مصطفی پور معاون بازرگانی یکی از سه شرکت برتر صنعتی_معدنی کشورهمزمان با روز ملی صادرات، دستاوردهای حاصل از صادرات را سرمایه گذاری در پروژه های جدید و ایجاد اشتغال دانست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست