بایگانی‌های اصغری - الفبا خبر
مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به اتاق ایران می آیند ۲۱ آذر ۱۳۹۷

مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به اتاق ایران می آیند

الفبا- حسین بردبار: سی ونهمین جلسه کمیسیون گردشگری ،اقتصاد ، ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران به ریاست احمد اصغری، رییس این کمیسیون تخصصی و با حضور تعدادی از مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست