بایگانی‌های اصل پارتو - الفبا خبر
تشریح یک قانون مشتری یابی در گفت وگوی حامد سپانو با الفبا  ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

تشریح یک قانون مشتری یابی در گفت وگوی حامد سپانو با الفبا 

الفبا: حامد سپانو، مدرس رسمی حوزه بیمه و مدیر ارشد بازاریابی شرکت خدمات بیمه ای امید مشاوردر گفت وگو با الفبا به تشریح قانون پارتو پرداخت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست