بایگانی‌های اطلاع رسانی و تبلیغات - الفبا خبر
وزیر کشور: دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را به فرد دیگری واگذار کنید ۰۹ مهر ۱۳۹۷
با پذیرش ریاست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی مطرح شد

وزیر کشور: دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را به فرد دیگری واگذار کنید

الفباخبر: قرار گرفتن وزیر کشور در کسوت اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گویای این واقعیت است که این مسئولیت خطیر که در زمره ماموریت های اصلی خانواده روابط عمومی و ارتباطات است، در شرایط کنونی کشور اهمیت خود را نمایان ساخته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست