بایگانی‌های اطلاع_رسانی - الفبا خبر
توصیه های رییس سازمان بورس به شورای اطلاع رسانی وزارت اقتصاد – ۱۷ دی ۱۳۹۷

توصیه های رییس سازمان بورس به شورای اطلاع رسانی وزارت اقتصاد –

الفبا: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  مدیریت انتظارات غیرواقعی و خلق انتظارات مثبت را از وظایف راهبردی نهاد روابط عمومی دانست و بر مشارکت روابط عمومی ها برای فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی در جامعه تاکید کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست