بایگانی‌های اظهارنامه مالیات - الفبا خبر
۱۵ دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۵ دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

الفبا: معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت 15دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز 1397 است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست