بایگانی‌های اعاده رسیدگی - الفبا خبر
درخواست سیف از دیوان محاسبات برای اعاده رسیدگی به پرونده ۰۱ دی ۱۳۹۷
رییس دیوان محاسبات:

درخواست سیف از دیوان محاسبات برای اعاده رسیدگی به پرونده

الفبا: رییس دیوان محاسبات گفت ولی الله سیف رییس سابق بانک مرکزی نامه ای به او برای اعاده رسیدگی پرونده اش نوشته و قرار است مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا برای رسیدگی در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست