بایگانی‌های اعتبار - الفبا خبر
توضیحات مدیرعامل بیمه سلامت درباره اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ۲۲ دی ۱۳۹۷

توضیحات مدیرعامل بیمه سلامت درباره اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی صندوق توسعه

الفبا: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت بخش دوم پول هم که تا سقف معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورو خواهد بود، باید توسط بانک مرکزی به حسابی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، واریز شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست