بایگانی‌های اعتراض خودروسازان جهانی - الفبا خبر
اعتراض خودروسازان جهانی به تصمیمات ویرانگرانه رئیس جمهور آمریکا ۰۱ آذر ۱۳۹۷

اعتراض خودروسازان جهانی به تصمیمات ویرانگرانه رئیس جمهور آمریکا

الفبا: بسیاری از خودروسازان جهانی خواستار لغو افزایش تعرفه‌های وارداتی از سوی دونالد ترامپ هستند و می گویند تصمیمات غیرمنطقی این رئیس جمهور، کلافه کننده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست