بایگانی‌های اعتصاب کارمندان - الفبا خبر
بانکداری آلمان با اعتصاب کارمندان حمل پول فلج شد ۱۲ دی ۱۳۹۷

بانکداری آلمان با اعتصاب کارمندان حمل پول فلج شد

الفبا: بیش از ۱۲ هزار کارمند بخش حمل پول به بانک‌ها در آلمان به دلیل پایین بودن دستمزدهای خود اعتصاب سراسری را آغاز کردند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست