بایگانی‌های اعتماد عمومی - الفبا خبر
سرمایه اجتماعی صنعت بیمه اعتماد عمومی است ۲۸ آذر ۱۳۹۷
رییس کل بیمه مرکزی:

سرمایه اجتماعی صنعت بیمه اعتماد عمومی است

الفبا:ارتباط بین بیمه گر و بیمه گذار باید مستمر باشد تا زمینه رضایت مردم فراهم شود و سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی در اختیار صنعت بیمه قرار بگیرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست