بایگانی‌های اعلام آمادگی دو بانک اماراتی - الفبا خبر
اعلام آمادگی دو بانک اماراتی برای همکاری با ایران ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

اعلام آمادگی دو بانک اماراتی برای همکاری با ایران

دبیر کل کانون صرافان ایران گفت: نکته دیگر آن است که اگر دوباره روابط ما با امارات به روال قبلی بازگردد، آیا تاجران ما از این خط استقبال خواهند کرد؟ چون قانون اخذ 5 درصدی مالیات که دولت امارات متحده عربی وضع کرده به میزان زیادی هزینه‌های نقل و انتقال مالی را افزایش خواهد داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست