بایگانی‌های اعلمی فر - الفبا خبر
تایید صلاحیت معاون مالی بیمه ‌کوثر ۱۹ دی ۱۳۹۷

تایید صلاحیت معاون مالی بیمه ‌کوثر

الفبا: صلاحیت حرفه‌‌ای فرهاد اعلمی‌‌فر، معاون مالی شرکت بیمه ‌کوثر ازسوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست