بایگانی‌های افتتاح میهمانخانه - الفبا خبر
افتتاح میهمانخانه پهلوان رزاز در قلب پایتخت ۰۱ دی ۱۳۹۷

افتتاح میهمانخانه پهلوان رزاز در قلب پایتخت

الفبا- حسین بردبار: میهمانخانه و هتل سنتی(هاستل) پهلوان رزاز در عمارت تاریخی 150 ساله متعلق به این پهلوان دوره قاجاریه در یکی از محله های قدیمی پایتخت(سرچشمه) گشایش یافت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست