بایگانی‌های افت رشد بیمه - الفبا خبر
فیچ : بیمه در ایران سالانه ۱۵ درصد رشد خواهد داشت ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
تا ۵ سال

فیچ : بیمه در ایران سالانه ۱۵ درصد رشد خواهد داشت

الفبا : رشد سریع بیمه در ایران طی ۵ سال آتی به گونه‌ای است که سالانه شاهد ۱۵ درصد رشد صنعت بیمه خواهیم بود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست