بایگانی‌های افت فشار - الفبا خبر
کنترل به موقع افت فشار واحدهای شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام ۱۱ آذر ۱۳۹۷

کنترل به موقع افت فشار واحدهای شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

الفبا:با حضور به موقع کارشناسان ، مدیران و تشکیل ستاد مدیریت بحران پتروشیمی بندرامام شرایط فنی ناشی از افت فشار و قطع برق در لحظات اولیه واحدهای این شرکت تحت کنترل قرار گرفت .

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست