بایگانی‌های افت قیمت - الفبا خبر
رویترز: نفت با ۸درصد افت قیمت به پایین ترین نرخ یکسال اخیر رسید ۰۳ آذر ۱۳۹۷

رویترز: نفت با ۸درصد افت قیمت به پایین ترین نرخ یکسال اخیر رسید

الفبا:با وجود توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید نگرانی از اشباع بازار به کاهش۸درصدی قیمت ها انجامید.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست