بایگانی‌های افراد کم توان توانمند - الفبا خبر
استخدام افراد کم توان اما توانمند در بیمه سامان ۱۶ دی ۱۳۹۷

استخدام افراد کم توان اما توانمند در بیمه سامان

الفبا : مدیر توسعه سرمایه های انسانی شرکت بیمه سامان در جمعی از مدیران و توانیابان موسسه نیکوکاری رعد در جلسه ای به حمایت از اقشار کم توان جامعه در مسیرهای شغلی شعب شهرستان ها پرداخت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست