بایگانی‌های افزایش بودجه - الفبا خبر
 بودجه صندوق ویژه تحریم افزایش یابد ۱۹ آذر ۱۳۹۷
مدیرعامل بیمه البرز پیشنهاد کرد:

 بودجه صندوق ویژه تحریم افزایش یابد

الفبا: مديرعامل بيمه البرز، ابراز امیدواری کرد دولت در بودجه 98 نسبت به افزایش بودجه صندوق ویژه تحریم برای کمک به شرکت های بیمه ای برای مدیریت ریسک ها توجه کافی را نشان دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست