بایگانی‌های افزایش جمعیت افراد بیکار - الفبا خبر
پدیده افزایش جمعیت افراد بیکار دارای درآمد ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

پدیده افزایش جمعیت افراد بیکار دارای درآمد

جمعیت افراد دارای درآمد «بدون شغل» طی بیش از یک دهه اخیر با رشد بیش از ۲ میلیون نفری به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است و یک پدیده قابل تامل برای بازار کار محسوب می‌شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست